Sluiting Rustpunt bij slecht weer

Bij grote uitzondering dwingen weersomstandigheden ertoe het Rustpunt op een zaterdag of een zondag gesloten te houden.

 

Dat kan voorkomen wanneer het te koud en te glad is om naar de begraafplaats te komen of wanneer de temperatuur extreem hoog is. Dan is het onder het platte dak van het Rustpunt moeilijk uit te houden. Vanwege de rust rondom de graven bij het Rustpunt zitten vrijwilligers en bezoekers niet buiten.

 

Wanneer het Rustpunt een dag gesloten blijft als gevolg van extreme omstandigheden dan publiceren we dat op deze website. Dus twijfelt u of u terecht kunt: kijk op deze website.