Veel extra werk en kosten door nieuwe privacywet

 

Nieuwe Europese privacywetgeving, die vanaf 25 mei van kracht wordt, brengt voor de vereniging Vrienden van de begraafplaats Rusthof Amersfoort heel veel werk en extra kosten met zich mee. Dat zei secretaris Willem Nijeboer als waarnemend voorzitter tijdens de algemene ledenvergadering die op donderdag 19 april is gehouden in restaurant Oud Leusden.

 

In Nederland is deze wetgeving uitgewerkt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf 25 mei is het bijvoorbeeld niet langer toegestaan foto's van personen op websites en social media te publiceren zonder hun instemming. In verband daarmee vroeg de waarnemend voorzitter aan de aanwezigen wie bezwaar heeft tegen het publiceren van foto's waar hij of zij op staat. Geen van de aanwezigen had bezwaar.

 

Warme dag

 

Nog nooit was het in Nederland op 19 april zo warm als deze dag. Desondanks waren negentien leden tijdens de jaarvergadering aanwezig. De waarnemend voorzitter sprak daarvoor zijn waardering uit. Aan de hand van het jaarverslag nam hij het verenigingsjaar 2017 door, dat hij karakteriseerde als "per saldo een goed verenigingsjaar". Er waren zorgen om het aantal gastvrouwen en gastheren in het Rustpunt op peil te houden. Dat is aan het eind van het jaar gelukt. Een ander hoogtepunt in het verenigingsjaar was de viering van het tienjarig bestaan van het Rustpunt.

 

EHBO

 

De aanwezigen kregen te horen dat het bestuur de gastvrouwen en gastheren van het Rustpunt de mogelijkheid biedt binnenkort deel te nemen aan een EHBO-cursus.

Aftredend bestuurslid / ledenadministrateur Wil van Pinxteren - van Spellen is bij acclamatie voor drie jaar herbenoemd. De vergadering keurde het verenigingsjaarverslag, het financiële jaarverslag en de begroting voor 2018 goed.

 

Na de pauze hield drs. Jan Carel van Dijk aan de hand van historische ansichtkaarten een interessante lezing over de geschiedenis van het grensgebied van Amersfoort en Leusden.