Vrijwilligers naar museum Huis Doorn

 

Het jaarlijkse uitstapje van de vrijwilligers ging vrijdag 21 september naar museum Huis Doorn te Doorn. Vrijwilligers zijn behalve gastvrouwen, gastheer, fotografen en vormgever ook bestuursleden.

 

In de Oranjerie bij Huis Doorn wachtte de deelnemers een lunch gevolgd door een rondleiding door het museum. Het museum herinnert aan de laatste Duitse keizer Wilhelm II die als politiek vluchteling in Huis Doorn heeft gewoond. Het gebouw met daarin een groot deel van de inrichting kunnen bezoekers onder leiding van een gids bewonderen. De deelnemers waren unaniem enthousiast over het uitstapje.

 

 

Instuif

 

Voorzitter Ger Hogers heeft voorafgaand aan de lunch de belangstelling gepeild voor een periodiek samenzijn van de gastvrouwen en gastheren van het Rustpunt. De aanwezigen reageerden positief op de suggestie. Zo'n "instuif voor vrijwilligers" is mogelijk nu de vereniging Vrienden van de begraafplaats Rusthof Amersfoort alle dagen van de week kan beschikken over het gebouwtje waarin het Rustpunt is gevestigd. Tot voor kort fungeerde het gebouwtje op werkdagen ook als wachtruimte voor chauffeurs en dragers.

 

Privacy

 

De aanwezigen in Doorn hebben ook formulieren ingevuld vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarin is de privacy van iedereen geregeld. In de AVG staat onder andere dat de vereniging alleen een herkenbare foto mag publiceren in haar Nieuwsbrief, op haar website of op de Facebookpagina als de betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven. Daarom zult u voortaan alleen nog foto's aantreffen waarop vrijwilligers herkenbaar zijn te zien die daarvoor toestemming hebben gegeven. Onherkenbaar - bijvoorbeeld afgewend gezicht of rug - mag wel zonder toestemming. Daarnaast mag de vereniging alleen nog gegevens zoals adres en telefoonnummer delen met medevrijwilligers als de betrokkenen daarvoor toestemming hebben gegeven.