Bestuur Vrienden weer compleet

De algemene ledenvergadering van de vereniging Vrienden van de begraafplaats Rusthof Amersfoort heeft donderdag 4 april mevrouw Heleen van den Berge met algemene stemmen benoemd tot bestuurslid. Zij gaat de ledenadministratie van de vereniging verzorgen.

 

De vergadering herbenoemde penningmeester mevrouw Esther Döll - Schollema en vrijwiligerscoördinator de heer Fred Dijkstra voor een nieuwe termijn.


 

De zittingstermijn van secretaris Willem Nijeboer liep in 2018 af. Per abuis is zijn herbenoeming tijdens de vorige algemene ledenvergadering niet aan de orde geweest. Ook hij werd met algemene stemmen herkozen. Op de foto het voltallige nieuwe bestuur.