Luisteren met aandacht

 

Luisteren is een subtiel samenspel van geven en ontvangen. In wederkerigheid kan ontmoeting plaatsvinden: een gevoeld en ervaren contact dat energie geeft. Over luisteren ging woensdag 22 mei een boeiende interactieve inleiding van mevrouw Noor Verheul voor gastvrouwen en gastheren van het Rustpunt. Zij houdt zich al meer dan twintig jaar beroepsmatig bezig met rouw.

 

Een luisterend oor bieden is de kernactiviteit van onze vereniging Vrienden van de begraafplaats Rusthof Amersfoort. Maar hoe luister je als gastvrouw of gastheer. Wat zeg je wel, wat zeg je niet tegen mensen die op de begraafplaats een dierbare hebben liggen.

 

Zonder dat we ons dat altijd bewust zijn spelen bij iedereen veel zaken mee bij het luisteren. Bij zowel de luisteraar als bij degene die rouwt. Bijvoorbeeld de bewuste en onbewuste beelden die we hebben. Onze eigen ervaringen, zowel de prettige als de verdrietige. Onze gevoelens en overtuigingen hebben invloed op ons luisteren, net als onze verantwoordelijkheiden en de opdrachten die we (vanuit onze jeugd) hebben meegekregen of die we later zo zijn gaan opvatten. Dat geheel bepaalt de mate waarin we voor anderen het hek open zetten van onze spreekwoordelijke omsloten tuin. En omgekeerd ook de mate waarin de ander het hek van zijn (of haar) omsloten binnentuin zal openzetten. Dit gedicht van Claire vanden Abbeele vat - vindt Noor Verheul zelf - goed samen wat luisteren is:

 

Luisteren.

Beluisteren.

Liefdevol aanwezig zijn.

Er zijn met hart en ziel.

Het gemis herkennen en erkennen.

Niet minimaliseren.

Niet afpakken.

Wachten en waken.

Eerbied hebben.

Het verdriet durven aanraken

en weer loslaten.

Laten gebeuren.

In de onmacht durven staan.

Geloven in het kunnen,

in de diepe levenskracht van de ander.

Tijd maken.

Samen dingen doen.

Zich met elkaar verbinden.

Tekens van verbondenheid geven.

Pijn laten zijn.

Het lijden samen dragen.

Nabijheid uitdrukken.

Met en zonder woorden.

Trouwe tochtgenoot zijn.

Voor elkaar zorgen.

Hand en hart openhouden.

Meegaan in mededogen.

Troosten.