Luisterend oor behouden

Een win-winsituatie voor zowel de vereniging Vrienden van de begraafplaats Rusthof Amersfoort als voor het gemeentelijk bedrijf Crematoria en Begraafplaatsen Amersfoort (CBA). Dat moet het eindresultaat zijn na het realiseren van de toekomstplannen die CBA-directeur Wilco Plaggenborg heeft ontwikkeld. Dat zei hij tijdens een inloopmiddag voor de gastvrouwen en gastheren van het Rustpunt op dinsdag 10 september.

 

Het bestuur van de Vrienden had de directeur voor een toelichting uitgenodigd omdat er onder bestuursleden en vrijwilligers zorgen bestaan over zijn toekomstplannen. Het voornaamste punt van zorg is het voornemen een grand café te bouwen op het terrein van de begraafplaats tussen het parkeerterrein en het Russisch ereveld. In deze horecagelegenheid, zo is de gedachte, kan de vereniging dan haar activiteiten ontplooien zoals nu in het Rustpunt. Maar hoe kunnen de vrijwilligers van de vereniging hun luisterend oor bieden als in dat gebouw ook passanten en misschien zelfs wielrenners en tourfietsers zitten en de intimiteit van het Rustpunt er niet meer is, vragen zowel bestuursleden als vrijwilligers zich af. De CBA-directeur trof een kritisch gehoor.

 

Veiligheid vergroten

 

Het grand café is overigens een onderdeel van een veel groter plan dat jaren geleden al de goedkeuring heeft gekregen van het toenmalige college van B&W. Deels is het plan al uitgevoerd. Het vernieuwde parkeerterrein is bijvoorbeeld een onderdeel van het plan, net als het afsluiten van het voorterrein van de begraafplaats voor parkeerders. Om die afsluiting te bereiken is een paal geplaatst waardoor alleen automobilisten op het voorterrein worden toegelaten die daarvoor toestemming hebben. De nieuwe inrichting van het parkeerterrein en het autovrij houden van het voorterrein hebben tot doel de veiligheid te vergroten. In de oude situatie was de gecombineerde in- en uitrit van het parkeerterrein gevaarlijk. Het voorterrein wordt voor voetgangers meer overzichtelijk als daar alleen nog rouwstoeten rijden.

 

Servicecentrum

 

Binnen enkele maanden staat er tegenover de bushalte een servicepunt waar bezoekers een kruiwagen of een rolstoel kunnen lenen. Tot die tijd worden bezoekers vanaf 18.00 uur tot sluitingstijd en ook op zondag de gehele dag nog op het voorterrein toegelaten.

Dat servicecentrum gaat mensen die wachten op de bus of de taxi ook beschutten tegen regen en wind. Eén van de vrijwilligers vroeg of er tot die tijd een tijdelijke abri geplaatst kan worden. Plaggenborg zegde toe de mogelijkheden daarvoor te onderzoeken.

 

Smartphones

 

Over een jaar van nu zal een systeem in werking zijn dat bezoekers al op het parkeerterrein op hun smartphones informeert over waar de plechtigheid wordt gehouden die zij willen bezoeken en hoe daar te komen. Dat systeem zal de bezoekers ook de weg wijzen naar het graf waarvoor zij zijn gekomen. Er komen ook wegwijzers in de vorm van paddenstoelen op het terrein van de begraafplaats.

Er komen in het gebouw dat het grand café gaat herbergen ook een informatiecentrum over het Russisch Ereveld en een kleine filmzaal waar video's kunnen worden vertoond. Ook de receptie van de begraafplaats zal in dat gebouw een plek krijgen.

 

Binnen de hekken

 

Plaggenborg wond er geen doekjes om: het grand café, waar ook bloemen zullen worden verkocht, moet geld in het laatje brengen om de kosten van een betere dienstverlening op Rusthof te kunnen bekostigen. Hij verzekerde dat alle inkomsten "binnen de hekken van Rusthof" blijven. CBA hoeft geen geld aan de gemeente af te dragen om de kosten van bijvoorbeeld sportvoorzieningen te betalen of om minder te hoeven bezuinigingen.

 

Hij zegde periodiek overleg toe met bestuur en vrijwilligers van de vereniging Vrienden om voor onze activiteiten een plek in het gebouw te vinden die voor alle betrokkenen werkbaar is. En blijkt dat niet mogelijk, dan kan de huidige locatie van het Rustpunt open blijven. Over hoe het aanbod op die beide locaties zich dan tot elkaar zouden verhouden is ook bespreekbaar. De plannen zijn nu nog zo in een beginstadium dat nog veel onduidelijk is. Drie dagen na de inloopmiddag was een eerste overleg met de architect en externe deskundigen over welke mogelijkheden er zijn om alle gewenste activiteiten in het nieuwe gebouw een plek te geven.

 

Wezenlijk onderdeel

 

Op tal van praktische vragen die de vrijwilligers stelden kon Plaggenborg nog geen antwoord geven. Daarvoor zijn de plannen nog onvoldoende uitgewerkt. Waar het bestuur en de vrijwilligers van het Rustpunt zich zorgen maken over het voortbestaan van hun activiteiten, is er Plaggenborg veel aan gelegen om het luisterend oor dat de vereniging op zaterdagen en zondagen biedt in stand te houden. Het is voor hem een wezenlijk onderdeel van de dienstverlening op Rusthof. "We gaan voor die taak voor de tweehonderd tot vijfhonderd bezoekers die op zondagen naar Rusthof komen", vatte Plaggenborg samen.