Lid worden

De vereniging Vrienden van de begraafplaats Rusthof:

  • behartigt de belangen van alle mensen die grafrechten of een urn op Rusthof hebben en de verdere nabestaanden. Dat doet zij tijdens periodiek overleg met de directie van Rusthof en incidenteel met andere instanties;
  • biedt alle zaterdagen en zondagen in het Rustpunt op de begraafplaats aan bezoekers koffie, thee of fris, maar vooral een luisterend oor. Ongeacht of bezoekers lid zijn;
  • stuurt leden periodiek een Nieuwsbrief.

Mede dankzij de invloed van de Vrienden:

  • is begraafplaats Rusthof op werkdagen per bus bereikbaar
  • is de verkeerssituatie bij de in- en uitgang veiliger dan voorheen
  • is voorkomen dat de gemeente Amersfoort de begraafplaats zou privatiseren.

Als u de activiteiten van de vereniging Vrienden van de begraafplaats Rusthof wilt steunen, wordt dan lid. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. De minimum contributie bedraagt € 6,- per jaar.

 

De Vrienden van Rusthof stellen uw lidmaatschap op hoge prijs. U kunt zich aanmelden via een mail aan ledenadministratie@vriendenrusthof.nl. Vermeldt u s.v.p. uw voorletters en naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en de gewenste ingangsdatum van uw lidmaatschap. 

 

Door zich aan te melden geeft u toestemming dat we de genoemde gegevens plus uw mailadres opnemen in onze ledenadministratie. Voor verdere informatie over de wijze waarop onze vereniging omgaat met het beschermen van uw privacy verwijzen we u naar de pagina "Privacy" op deze website.