Doelstelling en activiteiten

De vereniging Vrienden van Rusthof stelt zich ten doel om de belangen van rechthebbenden en nabestaanden te behartigen, als het gaat om graven en urnen op de begraafplaats Rusthof Amersfoort te Leusden.


  • het beheer van een ontmoetingsruimte die 'Rustpunt' heet. In deze ruimte zijn onder andere thee, koffie en frisdrank beschikbaar en bieden vrijwilligers een luisterend oor. Het is belangrijk dat nabestaanden die daaraan behoefte hebben hun verhaal kwijt kunnen. Hiervoor is het Rustpunt speciaal ontwikkeld. Leden en niet-leden zijn er hartelijk welkom;
  • regelmatig overleg met de directie van de begraafplaats om de belangen van rechthebbenden en andere nabestaanden te behartigen. Tijdens dit overleg komen onderwerpen aan bod die te maken hebben met de begraafplaats en het crematorium;
  • assistentie bij de inmiddels door de bezoekers gewaardeerde sfeervolle traditie: de Lichtjesavond op Rusthof. De Lichtjesavond vindt traditioneel plaats op de avond voor Eerste Kerstdag
  • het publiceren van een Nieuwsbrief om de leden van de vereniging op de hoogte te houden van haar activiteiten. Over zaken die te maken hebben met de begraafplaats, de vereniging, interviews, wetenswaardigheden en soms gedichten kunt u in de Nieuwsbrief lezen; 
  • het organiseren van kleinschalige activiteiten speciaal voor de bezoekers;
  • de jaarlijkse algemene ledenvergadering, waarbij een bepaald thema rondom begraven of cremeren aandacht krijgt. Iedereen die lid is van de vereniging kan hieraan deelnemen;
  • De vereniging is in 1990 opgericht uit protest tegen het voornemen van de gemeente Amersfoort de begraafplaats te privatiseren. Deze actie is succesvol geweest. De begraafplaats is nog steeds eigendom van de gemeente. De vereniging heeft ook met succes geijverd voor een busverbinding tussen het station en Rusthof en voor een veiliger verkeerssituatie bij de ingang van Rusthof.

Ons bestuur

Vereniging Vrienden van Rusthof telt vijf bestuursleden. Zij zorgen voor de belangenbehartiging van de leden, de beschikbaarheid van de vrijwilligers en tal van andere activiteiten.  Het bestuur bestaat uit:

Ger Hogers

 

Voorzitter

Esther Döll

 

Penningmeester

Willem Nijeboer

 

Secretaris

Heleen van den Berge

 

Ledenadministrateur

Fred Dijkstra

 

Vrijwilligerscoördinator